Velkommen til Karrebæk Kirkes hjemmeside.

Søndag d.2.oktoberr kl.10.30 Højmesse v/ Jakob Grandjean
 
 
MENIGHEDSRÅDSVALG 2016:
Opstillingsmøde d.13 september kl.19.00 i Bethesda
Kandidatliste kan hentes og afleveres i perioden 20-27sept( begge dage inklusive) i tidsrummet 18.45 til 19.15 i Bethesda, Kirkebakken 7, Karrebæk
Spørgsmål kan rettes til Else Lysholm på 29394907
 
  
 
 
 
Sognepræst Jakob Grandjean
Træffes bedst kl. 9 - 10 undtagen fredag. Altid ved behov.
Præstegården,
Karrebækvej 863,
4736 Karrebæksminde
Tlf. 55 44 22 33  E-mail: jgr@km.dk
 
Graver Pernille W. Volder
Tlf. 23 24 83 89
E-mail: PWV@KM.DK
 
Organist Anja Nielsen
Tlf. 20 23 89 30
E-mail: ANLN@KM.DK
 
 
 
Fodby kirke har sin egen hjemmeside: www.fodbykirke.dk
Der vil på begge sider, findes fælles aktiviteter.
Karrebæk Kirke | Nøddebogade 11, 2200 København N